סטנט (תומכן)
stent

תאור

מתקן שמשמש להחזקת שתל עור במקומו או לתמיכה במבנים צינוריים בגוף שהוצרו.