סטראואיזומרים
stereoisomers

תאור

תרכובות בעלות נוסחה מולקולרית זהה, אך עם סידור תלת-מימדי שונה של האטומים שלהן. המבנים האטומיים של סטראואיזומרים הם תמונת ראי אחד של השני.