סטרול
sterol

תאור

אלכוהול סטרואידי. הסטרולים העיקריים הם כולסטרול וארגוסטרול.