מונחים רפואיים חזור

סטתוגרף stethograph, pneumatograph

תאור

מכשיר לרישום תנועות החזה בזמן הנשימה.