מונחים רפואיים חזור

אלקטרופורזה electrophoresis

תאור

שיטת אבחון לזיהוי חלבונים או חומרים כימיים אחרים בנוזלי הגוף, על-ידי העברת זרם חשמלי דרך התמיסה.