סידרובלסט
sideroblast

תאור

תא אב של תא דם אדום בו ניתן לראות בצביעה מתאימה גרגרים של ברזל. הסידרובלסטים לא נראים במצב של אנמיה מחוסר ברזל.