מונחים רפואיים חזור

סידרוזיס siderosis

תאור

שקיעה של תחמוצת ברזל בריאות, שמופיעה אצל כורי ברזל וחרשי ברזל.