סילוק רעלים
detoxification

תאור

תהליך בו חומרים רעילים מסולקים מן הגוף או שהשפעותיהם הרעילות מנוטרלות. זהו אחד מתפקודיו של הכבד.