מונחים רפואיים חזור

סיליקון silicon, Si

תאור

אחד מקבוצת חומרים סינתטיים שמשמשים כשתלים, כיוון שהם עמידים לנוזלי הגוף ואינם נדחים על-ידי הגוף.