מונחים רפואיים חזור

סימני מתיחה stretch marks

תאור

פסים אדומים שמופיעים על עור הבטן של נשים הרות. צבעם משתנה ללבן אחרי הלידה.