מונחים רפואיים חזור

סימפון (ברונכוס) bronchus, bronchial tube

תאור

כל אחד מדרכי הנשימה שבאים אחרי קנה הנשימה, והמכיל סחוס ובלוטות ריר. קנה הנשימה מתפצל לשני סימפונות ראשיים, אשר ממשיכים להתפצל ויוצרים את עץ הסימפונות. ראה גם דלקת סימפונות.