סינוס ברדיקרדיה
sinus bradycardia

תאור

קצב לב איטי אך סדיר, של פחות מ-60 פעימות לדקה, שנגרם על-ידי ירידה בפעילות החשמלית של קוצב הלב הטבעי.