מונחים רפואיים חזור

סליל כפול double helix

תאור

המבנה של דנ"א (DNA) שדומה לסולם עשוי שני גדילים השזורים זה בזה.