סמליות
symbolism

תאור

בפסיכולוגיה - התהליך של הצגת עצם או רעיון באמצעות משהו אחר. על-פי תיאוריות פסיכואנליטיות, רעיונות מודעים פועלים לעיתים כסמלים של מחשבות לא מודעות; זה בולט בעיקר בחלומות, באסוציאציות חופשיות וביצירת תסמינים פסיכולוגיים; לכן תסמין (כגון קושי בבליעה) עשוי להיות הצגה סמלית של מחשבה לא-מודעת (כגון מין אורלי).