מונחים רפואיים חזור

אלקסיה alexia, word blindness, visual aphasia

תאור

אובדן היכולת להבין שפה כתובה, שנובע בדרך-כלל מנזק מוחי.