ספירוכטה
spirochaete

תאור

קבוצת חיידקים דמויי-סליל. בקבוצה זו נכללים המינים בורליה, לפטוספירה וטרפונמה.