מונחים רפואיים חזור

ספירת דם מבדלת differential blood count

תאור

קביעת הכמות היחסית של הסוגים השונים של תאי דם לבנים בדגימת דם. מבוטאת באחוזים מסך-כל תאי הדם הלבנים או במספרים מוחלטים בליטר דם. מידע זה עשוי לסייע באבחון מחלות.