ספרמיה
sapraemia, sapremia

תאור

הרעלת דם על-ידי רעלנים של חיידקים ספרופיטים.