סרקומר
sarcomere

תאור

אחת היחידות הכוויציות מהן מורכב שריר משורטט.