מונחים רפואיים חזור

עופרת lead, Pb

תאור

יסוד מתכתי שיוצר תרכובות רעילות רבות. ראה הרעלת עופרת.