מונחים רפואיים חזור

עורק הכליה renal artery, arteria renalis

תאור

אחד משני עורקים שיוצאים מאב העורקים בבטן ומספקים דם לכליות. כל אחד מן העורקים מתפצל לענף קדמי וענף אחורי, לפני שהם נכנסים לכליה.