מונחים רפואיים חזור

עורק הרקה temporal artery, arteria temporalis

תאור

ענף של העורק התרדמני החיצוני, שמספק דם בעיקר לרקה ולקרקפת.