עיבור
gestation

תאור

התקופה בה ביצית מופרית מתפתחת לתינוק המוכן להיוולד; נמשכת 266 יום בממוצע (או 280 יום מן היום הראשון של הווסת האחרונה, בממוצע). ראה גם הריון.