עילית הלב (אפיקרד)
epicardium, visceral pericardium

תאור

השכבה החיצונית של דופן הלב העוטפת את שריר הלב.