-אמיה
-emia

תאור

סיומת המציינת מצב הקשור לדם. לדוגמה: היפרגליקמיה - יתר סוכר בדם.