מונחים רפואיים חזור

עימדון מרה (כולסטזיס) cholestasis, acholia

תאור

חסימה של זרימת המרה בתוך הכבד; יכולה לגרום צהבת ונזק לכבד. הסיבה יכולה להיות חסימה מכנית, כמו אבן, גידול או מחלת כבד. התסמינים כוללים צהבת, הופעת שתן כהה, צואה בהירה, ולעיתים גם גרד.