עיסה
chyme

תאור

מסה חומצית נוזלית למחצה; זוהי הצורה בה המזון עובר מן הקיבה אל המעי הדק. היא נוצרת על-ידי פעולת מיצי הקיבה ותנועות הטחינה של הקיבה.