מונחים רפואיים חזור

אמיוטרופיה amyotrophy, amyotrophia

תאור

איבוד מתקדם של נפח שריר, עקב חולשה של שרירים אלה; נגרם על-ידי מחלה של העצב המפעיל את השריר הפגוע.