מונחים רפואיים חזור

אבעבועות שחורות smallpox

תאור

זיהום נגיפי מדבק ביותר שהיה נפוץ במאה ה-19, אך הוכחד באמצעות תוכנית חיסון עולמית.