מונחים רפואיים חזור

עמיד resistant

תאור

לא מגיב; מתייחס למחלה שאינה מגיבה לטיפול שניתן.