מונחים רפואיים חזור

עצב רדיאלי (עצב הרדיאליס) radial nerve, nervus radialis, musculospiral nerve

תאור

עצב חשוב של הזרוע, שהוא גם מוטורי וגם תחושתי, ומהווה את הענף הגדול ביותר של מקלעת הזרוע. הוא יורד מאחורי עצם הזרוע, מעצבב את שרירי הזרוע העליונה והמרפק, וממשיך לרדת במקביל לעצם החישור.