מונחים רפואיים חזור

עצם האף nasal bone, os nasale

תאור

כל אחת מזוג עצמות צרות שיוצרות את הגשר והשורש של האף. ראה גולגולת.