עצם החיק (פוביס)
pubis, os pubis, pubic bone

תאור

עצם שיוצרת את החלק התחתון והקדמי של כל צד של האגן. שתי עצמות החיק נפגשות בקדמת האגן.