מונחים רפואיים חזור

עצם הקודקוד parietal bone

תאור

כל אחת מזוג עצמות שיוצרות את הקצה העליון ואת הצדדים של הגולגולת.