מונחים רפואיים חזור

עצם הקרסול (טלוס) talus, anklebone, astragal, astragalus

תאור

עצם של הקרסול, שיוצרת חלק משורש הרגל (טרזוס); היא מופרקת עם השוקה מלמעלה, עם השוקית מן הצד, ועם עצם העקב מלמטה.