מונחים רפואיים חזור

עצם הרקה temporal bone, os temporale

תאור

אחת מזוג עצמות של הגולגולת; החלק הקשקשי שלה יוצר חלק מצד הגולגולת. החלק הקשה שלה יוצר חלק מבסיס הגולגולת ומכיל את האוזן התיכונה והפנימית.