פוטנציאל פעולה
action potential

תאור

שינוי מתח בקרום של תא עצב כאשר נוצר אות עצבי. התהליך מתרחש בגלל מעבר חלקיקים טעונים דרך הקרום (ראה רפולריזציה).