מונחים רפואיים חזור

פויקילוציטוזיס poikilocytosis, poikilocythemia

תאור

נוכחות בדם של תאי דם אדומים בעלי צורות רבות לא תקינות; בולטת במיוחד בפיברוזיס של מוח העצם, אך יכולה להופיע במידה מועטה יותר כמעט בכל מחלת דם.