פוליפלואיד
polyploid

תאור

מציין תאים, רקמות או אנשים בהם קיימות שלוש מערכות של כרומוזומים או יותר. ראה גם דיפלואיד, הפלואיד.