מונחים רפואיים חזור

פוליציתמיה ורה polycythemia vera

תאור

מחלה בה מספר תאי הדם האדומים בדם גדול מן התקין (ראה גם פוליציתמיה). בדרך-כלל יש עליה גם במספר תאי הדם הלבנים והטסיות. התסמינים כוללים כאב ראש, פקקת, כיחלון, גודש יתר וגרד. אחד הטיפולים הוא על-ידי הקזת דם; טיפול אחר הוא כמותרפיה.