פוסט-גנגליוני
postganglionic

תאור

מציין תא עצב במסלול עצבי שמתחיל בגנגליון ומסתיים בשריר או בבלוטה שהוא מעצבב. במערכת העצבים הסימפתטית, סיבים פוסט-גנגליונים הם אדרנרגים; במערכת העצבים הפארא-סימפתטית הם כולינרגים. ראה גם פרה-גנגליוני.