פורמלין
formalin, formol

תאור

תמיסה של פורמאלדהיד במים, המשמשת לעיקור, ובפתולוגיה - כחומר קיבוע.