פחד לילה (ביעותי לילה)
night terror

תאור

הפרעה חולפת אצל ילדים קטנים (בדרך-כלל בגיל 2-4 שנים), בה הילד צורח בבעתה זמן קצר אחרי שנרדם, ונרגע רק אחרי שהוא מתעורר לחלוטין. הילד אינו זוכר את ההתקף. לעיתים התקפים כאלה מופיעים בעקבות חוויה מלחיצה.