פטמה שקועה
sunken nipple

תאור

פגם מולד בו הפטמה (בשד אחד או בשניהם) אינה בולטת מעל פני השטח, אלא שקועה בתוך גומה. בנוסף לפגם האסתטי, קיימת הפרעה תפקודית של אי-יכולת להיניק (ראה הנקה). לעיתים יכול הרופא לשלוף את הפטמה החוצה על-ידי הפעלת לחץ מתאים על השד; במקרים אחרים דרוש ניתוח לתיקון הפגם, וההתחשבות ברצונה של האשה להיניק מהווה שיקול נכבד בבחירת שיטת הניתוח.