מונחים רפואיים חזור

פי הטבעת anus

תאור

הפתח בקצה התחתון של מערכת העיכול דרכו נפלטת הצואה. נשלט על-ידי שני סוגרים.