מונחים רפואיים חזור

פיאלוגרפיה pyelography

תאור

צילום של הכליות תוך שימוש בחומר ניגוד אטום לקרינת רנטגן. התמונה המתקבלת נקראת פיאלוגרם. בפיאלוגרפיה תוך-ורידית מזריקים את חומר הניגוד אל תוך וריד, והוא מופרש על-ידי הכליות. ראה גם פיאלוגרפיה נסיגתית.