פיום גולגולת
craniotomy

תאור

פתיחת חלק מהגולגולת כדי לאפשר ניתוח מוח או ניקוז נוזלים.