מונחים רפואיים חזור

פיום לבלב pancreatotomy

תאור

פתיחה על-ידי ניתוח של צינור הלבלב כדי לבדוק אותו, לחבר אותו למעי, או כדי להזריק חומר ניגוד לקבלת צילום רנטגן של מערכת הצינורות.