מונחים רפואיים חזור

פיום קנה (טרכאוסטומיה) tracheostomy, tracheotomy

תאור

ניתוח בו מחדירים צינור אל תוך קנה הנשימה כדי לשמור על מעבר פתוח לאוויר.