מונחים רפואיים חזור

פיום שופכה urethrostomy

תאור

ניתוח ליצירת פתח לשופכה בגבר בגלל היצרות של השופכה בפין.